• PCA3 - nieinwazyjny wiarygodny test w diagnostyce w kierunku raka prostaty


  • PROFI-LAB - Pierwsze laboratorium w Polsce wykonujące test PCA3


  • Rak prostaty dotyka 1 na 6 mężczyzn
  • 1
  • 2
  • 3

Interpretacja wyniku:

Wynik PCA3 score    < 20 - prawdopodobieństwo obecności istotnego nowotworu jest bardzo niskie, można rozważyć powtórne oznaczenia PCA3 po 6-12 miesiącach.
Wynik PCA3 score 20-35 - wynik pośredni; wskazanie wykonania powtórnego oznaczenia PCA3 i w przypadku zmiany PCA3 zalecana biopsja zgodnie z zaleceniem lekarza.
Wynik PCA3 ≥ 35 - wysokie prawdopodobieństwo wykrycia komórek raka prostaty w biopsji. W przypadku wyniku dodatniego  zalecane jest wykonanie dokładniejszych  badań obrazowych (np. MRI - rezonans magnetyczny) i biopsji pod kontrolą obrazowania i/lub kolejnych biopsji.

Przyjęcie 35 (na podstawie doniesień z medycznego piśmiennictwa światowego) jako granicy decyzyjnej testu daje wskazówkę o wysokim prawdopodobieństwie dodatniego wyniku biopsji.

Należy mieć na uwadze, że na decyzje o wykonaniu biopsji mają wpływ także inne czynniki, takie jak wiek, historia chorób w rodzinie, wynik  badania lekarskiego, wielkość prostaty oraz także dodatkowo wartość PSA.

Jeśli Ty i Twój lekarz zdecydujecie się nie wykonywać biopsji, powinieneś omówić z nim kolejne kroki. Być może należy powtórzyć test PCA3 przy kolejnej, umówionej wizycie (na przykład po 3-6 miesiącach).

Niski wynik PCA3 koreluje z prawdopodobieństwem negatywnego wyniku biopsji, sugerując jednocześnie niskie prawdopodobieństwo obecności raka prostaty.
Jeśli wynik PCA3 wzrośnie, twój lekarz może zdecydować się na wykonanie kolejnych biopsji.